Akademia Muzyczna Łódz

Akademia Muzyczna Grażyna i Kiejstut Bacewicz w Łodzi powstała w 1945 roku na podstawie przedwojennej tradycji muzycznej Konserwatorium Helena Kijeńska-Dobkiewiczowa. Od początku swojego istnienia odegrał znaczącą rolę w kształtowaniu muzycznego życia miasta i regionu.

Bogata oferta dydaktyczna Akademii obejmuje kilkadziesiąt specjalizacji na czterech wydziałach, w tym takie nowe funkcje jak: kompozycja muzyki filmowej, muzyka w mediach, muzyka kościelna, instrumenty jazzowe, musical, wokal sceniczny, choreografia, nowe studia podyplomowe.

Greta Polanska Moidini jest wykładowcą na Uniwersytecie, a od roku 2018 uczy anatomii funkcjonalnej i sceny, ruchu pilates.